Struktur Mata Kuliah KPT MBKM

SEMESTER GANJIL SEMESTER GENAP
No Kode MK Nama Mata Kuliah K P T No Kode MK Nama Mata Kuliah K P T
SEMESTER I SEMESTER II
1 TTA0206 Pendidikan Agama Islam 2 0 2 1 TTA0211 Wawasan Kebangsaan 2 0 2
TTA0210 Pendidikan Agama Budha 2 TTA0202 Bahasa Inggris 2 0 2
TTA0209 Pendidikan Agama Hindu 3 AGW2301 Dasar Ilmu Tanah 2 1 3
TTA0207 Pendidikan Agama Kristen katolik 4 AGW2302 Ekologi 2 1 3
TTA0208 Pendidikan Agama Protestan 5 AGW2303 Statistika 2 1 3
2 TTA0201 Bahasa Indonesia 2 0 2 6 AGW2304 Klimatologi 2 1 3
3 AGW1201 Pengantar Ilmu Pertanian 2 0 2 7 AGW2305 Genetika Tanaman 2 1 3
4 TTA0203 Kewarganegaraan 2 0 2
5 TTA0205 Pancasila 2 0 2
6 AGW1301 Ekonomi Pertanian 2 1 3
7 AGW1302 Biologi Pertanian 2 1 3
8 AGW1303 Biokimia Tanaman 2 1 3
JUMLAH 19 JUMLAH 19
SEMESTER III SEMESTER IV
1 AGW3301 Dasar Agronomi 2 1 3 1 AGW4301 Pengendalian Gulma 2 1 3
2 AGW3302 Dasar Perlundungan Tanaman 2 1 3 2 AGW4302 Pestisida dan Teknik Aplikasi 2 1 3
3 AGW3303 Fisiologi Tanaman 2 1 3 3 AGW4303 Teknologi Produksi Hortikultura 2 1 3
4 AGW3304 Pemuliaan Tanaman 2 1 3 4 AGW4304 Pengelolaan Lahan Kering 2 1 3
5 AGW3305 Pengelolaan Kesuburan Tanah 2 1 3 5 AGW4305 Teknologi Kultur Jaringan 2 1 3
6 AGW3306 Perancangan Percobaan 2 1 3 6 AGW4306 Teknologi Produksi Benih 2 1 3
7 TTA0204 Kewirausahaan 2 0 2 7 AGW4201 Manajamen Lingkungan 2 0 2
JUMLAH 20 JUMLAH 20
SEMESTER V SEMESTER VI
1 AGW5301 Teknologi Produksi Tanaman Pangan 2 1 3 1 AGW6301 Sistem Pertanian Terpadu 2 1 3
2 AGW5302 Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan 2 1 3 2 AGW6302 Rekayasa Teknologi Pertanian 2 1 3
3 AGW5303 Teknologi Konservasi Sumber Daya Lahan 2 1 3 3 AGW6303 Restorasi dan Remediasi Lahan 2 1 3
4 AGW5304 Teknologi Pengelolaan Biochar 2 1 3 4 AGW6304 Metode Penelitian 2 1 3
5 AGW5305 Analisis Pertumbuhan Tanaman 2 1 3
JUMLAH 15 JUMLAH 12
SEMESTER VII SEMESTER VIII
1 AGW7301 PKL 0 3 3 1 AGW8601 SKRIPSI 0 6 6
2 AGW7302 KKN 0 3 3
JUMLAH 6 JUMLAH 6
JUMLAH SKS WAJIB SMT Ganjil 60 JUMLAH  SKS WAJIB SMT Genap 57
MK PILIHAN PS AGROTEKNOLOGI
MK Pilihan Semester Ganjil MK Pilihan Semester Genap
SMT Kode Nama Mata Kuliah K P T SMT Kode Nama Mata Kuliah K P T
5 AGP5301 Sistem Pertanian Organik 2 1 3 6 AGP6201 Ekofisiologi 2 0 2
5 AGP5302 Urban Farming 2 1 3 6 AGP6301 Mikrobiologi 2 1 3
5 AGP5303 Teknologi Perbanyakan Tanaman 1 2 3 6 AGP6302 Peramalan Hama dan Epidemologi Penyakit 2 1 3
5 AGP5304 Pengelolaan Air dan Pertumbuhan Tanaman 2 1 3 6 AGP6303 Penanganan Pascapanen 2 1 3
5 AGP5305 Sistem Informasi Geografi (SIG) 2 1 3 6 AGP6304 Pertanian Bioindustri 2 1 3
5 AGP5306 Pertanian Berlanjut 2 1 3 6 AGP6202 Evaluasi Lahan dan Perencanaan Kawasan 2 0 2
5 AGP5201 Sosiologi Pertanian 2 0 2 6 AGP6305 Teknologi Penyiapan Lahan 2 1 3
5 AGP5307 Hama dan Penyakit Tanaman 2 1 3 6 AGP6306 Mesin dan Peralatan Pertanian 2 1 3
5 AGP5308 Biologi Tanah 2 1 3 6 AGP6307 Teknologi Produksi Tanaman Biofarmaka 2 1 3
JUMLAH SKS PILIHAN SMT Ganjil 26 JUMLAH SKS PILIHAN SMT Genap 25
MK PERTUKARAN PELAJAR DALAM 1 UNIVERSITAS
MK  MBKM MK  MBKM
Prodi Tujuan Kode Nama Mata Kuliah K P T Prodi Tujuan Kode Nama Mata Kuliah K P T
PS. TIP TIB7301 Agroindustri Perkebunan Sawit dan Perkebunan Hulu (PS. TIP) 2 1 3 PS. AL Dasar Menggambar Teknik (PS AL) 2 1 3
PS. TIP TIB7201 Agroindutri Tanaman Pangan dan Hortikulutra (PS TIP) 2 1 3 PS. AL Desain Penanaman Tanaman (PS AL) 2 1 3
PS. TIP TIB7205 Teknologi Bioindustri (PS TIP) 2 0 2 PS. AL Tanaman Lanskap (PS AL) 2 0 2
PS. AB ABW3304 Das. Teknologi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian (PS AB) 2 0 2 PS. TIP TIB6302 Penanganan dan Rekayasa Produk Hasil Pertanian (PS TIP) 2 1 3
PS. AB ABP5202 Manajemen Rantai Pasok daan Logistik (PS AB) 2 0 2 PS. TIP TIB6301 Teknologi Pengolahan Hasil Samping Industri Pertanian (PS TIP) 2 1 3
PS. Tek. Kimia TKP5201 Teknologi Biodisel dan Biogas (Ps. Tekk Kimia) 2 0 2 PS. AB ABW4301 Manajemen Pemasaran (PS AB) 3 0 3
PS.AB ABW5201 Pemasaran Digital (PS AB) 2 0 2 PS. Tek. Kimia TKP4202 Proses Industri Minyak Atsiri (PS. Teknik Kimia) 2 0 2
PS.TIP TIB7207 Pengelolaan Limbah (PS TIP) 2 0 2 PS. AB ABW2201 Ilmu Usaha Tani (PS AB) 2 0 2
PS. AL Pengelolaan Lanskap (PS AL) 2 1 3 PS. Akuntansi EKW3301 Akuntansi Biaya (Prodi Akuntansi) 2 0 2
PS. AL Grafik Digital Arsitektur Lanskap (PS AL) 2 1 3 PS. Tek. Sipil Irigasi (Tek. Sipil) 2 0 2
PS. AB ABW3305 Manajemen Agribisnis (PS AB) 2 0 2 PS. Tek. Sipil Pengembangan Sumber Daya Air ( Tek. Sipil) 2 0 2
PS. Tek. Sipil Sistem Sanitasi dan Pengelolaan Air Baku (Tek. Sipil) 2 0 2 Robotika
PS. Ilkom IKW2305 Komunikasi Pemasaran (PS Ilkom) 2 0 2 Aktuaria